ไตอักเสบจะมีแผลเป็นที่ไตเมื่อไม่รักษาหรือปล่อยไว้นานๆ จะทำให้ไตหดรัดตัวและทำให้ไตเล็กลง อีกทั้งยังรัดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่ได้ จนเกิดภาวะไตขาดเลือดจนไตหยุดทำงานนั่นเองโรคไตวายมี 2 แบบคือ
1.ไตวายแบบเฉียบพลัน คือไวตายแบบชั่วคราวสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้
2.ไตวายแบบเรื้อรัง คือไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกเนื่องจากไตเสียอย่างถาวร
โรคไตวายเรื้อรังไม่ได้มีสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวแต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆอย่างมารวมกัน ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ เบาหวาน ที่เป็นมานานกว่า 15 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูงนานๆ โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคนิ่วก็เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรังเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไวตายเรื้อรังนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุเราก็สามารถป้องกันได้ เช่น รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ลดการกินอาหารเค็ม ลดอาหารโปรตีน ควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ระดับต้นๆุ
เห็ดหลินจือสามารถรักษาโรคไตวาย ไตอักเสบได้ดังนี้
1.เห็ดหลินจือจะช่วยเข้าไปละลายใยแผลเป็นในไตให้อ่อนตัวลง ทำให้ไม่ไปรัดเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไต จึงทำให้ไตสามารถทำงานได้ดีขึ้น
2.เห็ดหลินจือมีสารนิวคลีโอไชด์ ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยเข้าไปละลายลิ่มเลือด เพื่อไม่ให้เลือดเกาะตัวจนเกิดการอุดตันเส้นเลือด ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.เห็ดหลินจือสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้เนื่องจากมีสาร แอนติออกซิเดนต์
4.โปรตีน Lz-8 ที่อยู่ในเห็ดหลินจือ จะช่วยปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้เห็ดหลินจือยังมีสารเยอร์มาเนียมและสารโพลีแซคคาร์ไรด์ ที่จะช่วยเข้าไปกระตุ้น.ห้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีก
5.สารเยอร์มาเนียมมีในโสม ประมาณ 250-320 ppm แต่ในดอกเห็ดหลินจือมีมากถึง 800-2000 ppm แต่ในรากของเห็ดหลินจือกลับมีสารเยอร์มาเนียมมากกว่าในดอก ถึง 4 เท่า ส่รเยอร์มาเนียมมีคุณสมบัติเข้าไปช่วยเพิ่มออกซิเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อ หากเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อของเราขาดออกซินเจนก็สามารถนำมาใช้ได้จากเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีอีกด้วย ช่วยบำรุงประสาท ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคี้มกันให้มีความแข็งแรงขึ้น
6.สารอาดีโนซีน จะช่วยขจัดสารพิษตกค้างในร่างกายออกไปให้หมด ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือแดง และยังช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายอีกด้วย